Home > Teacher Problem > ผู้เรียนทำข้อสอบได้น้อยมาก > ผู้เรียนขาดความรู้หรือทักษะก่อนเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน
ผู้เรียนขาดความรู้หรือทักษะก่อนเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน

แม้ว่าผู้เรียนอาจจะเรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆในห้องได้ดีและพร้อมสำหรับการสอบเนื้อหาเหล่านั้น แต่ผลสอบของผู้เรียนก็อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรหาพวกเขาจำเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้ในคอร์สเรียนของเทอมก่อนๆ ซึ่งพวกเขาทำได้ไม่ดี เช่น การวิชาฟิสิกส์ ผู้เรียนอาจไม่สามารถแก้ปัญหาโจทย์โดยตรงได้เพราะความรู้วิชาแคลคูลัสของพวกเขาไม่แน่นพอ อันที่จริง แม้ว่าผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาก่อนหน้าเหล่านั้นมาดีอยู่แล้ว แต่ผลสอบของพวกเขาก็ยังอาจตกต่ำได้หากพวกเขาจำเป็นต้องใช้ความรู้หรือทักษะเหล่านั้นมากเกินไป เช่น การต้องทุ่มเทเวลาหรือรวบรวมองค์ความรู้มากมายมาใช้ในการสอบ เป็นต้น

คำค้นหา :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 1 : ตรวจสอบและชี้แจงให้ชัดเจนว่าผู้เรียนต้องใช้ความรู้หรือทักษะใดประกอบบ้าง

การจะประเมินได้ว่าผู้เรียนของคุณยังขาดประสิทธิภาพในเนื้อหาหรือทักษะที่จำเป็นใด จำเป็นต้องชี้ชัดให้ได้เสียก่อนว่าเนื้อหาหรือทักษะใดที่พวกเขาจำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการสอบ นั่นคือคุณต้องตรวจทานข้อสอบของคุณและวิเคราะห์ว่าผู้เรียนต้องใช้อะไรในการแก้ปัญหาบ้าง จากนั้นลองมอบหมายชิ้นงานที่ต้องใช้เนื้อหาหรือทักษะเหล่านั้นกับผู้เรียน เพื่อประเมินว่าใครขาดส่วนใดบ้าง ผลการประเมินเหล่านี้จะบอกคุณได้ว่าช่องว่างของระดับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างไร เช่นเดียวกับที่ผู้เรียนจะได้ประเมินตัวเองได้ว่าพวกเขามีระดับต่างกับคนอื่นอย่างไร ซึ่งผู้สอนอาจจะต้องแนะนำกลยุทธ์ในการจัดการจุดอ่อนของตนเองให้แก่ผู้เรียน เช่นวิธีที่จะทำให้พวกเขาเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น การแนะนำให้พวกเขาลงเรียนวิชาเหล่านั้นซ้ำ หรือแม้แต่การแนะนำให้พวกเขาดรอปวิชาของคุณก่อน จนกว่าพวกเขาจะมีความพร้อมมากกว่านี้


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 1 :
แนวทางแก้ปัญหาที่ 2 : ให้โอกาสผู้เรียนได้ดึงความรู้เก่าที่จำเป็นออกมาใช้

ในบางครั้งผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่จำเป็นไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเองได้ แต่พวกเขาอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญในทักษะเหล่านั้นมากพอที่จะประยุกต์ความรู้หรือทักษะหลายๆอย่างมาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ ในกรณีเหล่านี้ ผู้เรียนจำเป็นต้องพัฒนาทักษะที่สำคัญ การให้ทำแบบฝึกหัดไม่เพียงมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถทำได้อย่างถูกต้องเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาความเร็วและความชำนาญในทักษะเหล่านั้นได้อีกด้วย นอกจากนี้ การเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปในแบบฝึกหัดที่คุณให้พวกเขาทำก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง (ค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนลงไปในโจทย์ปัญหา) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการนำความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้


Application(s) ที่แนะนำสำหรับแก้ปัญหาที่ 2 :
User Comments
cool
by : 56130700060 at : 21 December 2016


Technology Integration For Effective Learning Laboratory 8th floor, Classroom Building 4 (CB4)
126 Pracha-Utid rd, Bangmod, Toongkru, Bangkok, Thailand. 10140
Tel. 0-2470-8478, Fax 0-2470-8476, ets@mail.kmutt.ac.th