Home > App Reviews > Quizlet
Quizlet
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Knowledge exploration
Price -
Point
Page viewed 7
Bookmarked 1
  • Tag :
  • vocabulary
  • meaning
  • definition
  • terminology
  • technical term
  • language
  • flashcard
  • games
Description

Quizlet เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือการเรียนรู้อย่างหนึ่ง โดยเน้นไปในเรื่องของ “คำและความหมาย” เช่น ความหมายของศัพท์ในภาษาอังกฤษ คำนิยามของศัพท์เฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่ง Quizlet จะมีรูปแบบของการเรียนรู้มากมายให้เลือกเรียน ไม่ว่าจะเป็น การ์ดความจำ แบบฝึกหัด การ์ดจับคู่ แบบทดสอบ เกมส์ ฯ เพื่อช่วยให้การจำจดคำศัพท์ คำนิยาม ไม่น่าเบื่อและเป็นไปได้ง่ายขึ้น

โดย Quizlet ยังมีการออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและแฝงความสนุกเอาไว้ทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ ผู้เรียนสามารถแข่งขันกับเพื่อนๆได้ เช่นฟีเจอร์ Scatter ที่เป็นการเล่นจับคู่การ์ดคำศัพท์กับความหมาย Gravity เป็นการตอบคำศัพท์ก่อนที่ลูกอุกกาบาตจะตกมาชนโลก เป็นต้น Quizlet เหมาะสำหรับรายวิชาที่มีคำศัพท์ที่จำเป็นในการเรียนหรือการสอบ โดยสามารถนำคำศัพท์เหล่านั้นมาทำเป็นคำถามให้ผู้เรียนได้ทดสอบ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนจำคำศัพท์เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการสอบได้

Video
Manual
Poster
ผู้เรียนส่วนใหญ่มักมีปัญหาการจดจำคำศัพท์ในรายวิชาที่มีคำศัพท์เป็นจำนวนมาก หรือในวิชาที่มีคำศัพท์เฉพาะทาง ซึ่งอาจทำให้ผู้เรียนเกิดความสับสนและไม่สามารถทำให้จดจำคำศัพท์ ความหมาย/นิยาม หรือการสะกดคำศัพท์เหล่านั้นได้Quizlet ช่วยแก้ปัญหาได้โดยที่ผู้สอนนำคำศัพท์และความหมายที่มีอยู่ในบทเรียน มาใส่ใน Quizlet เช่น เมื่อผู้เรียนเข้าไปในฟีเจอร์ Flashcards ก็จะมีการ์ดคำศัพท์ที่ไว้สำหรับท่องจำ ฟีเจอร์ Speller ที่จะมีเสียงและความหมายของคำศัพท์ให้ผู้เรียนได้ตอบ หากผู้เรียนสะกดคำผิด ก็จะมีคำสะกดเฉลยให้และให้ผู้เรียนตอบคำศัพท์นั้นอีกครั้ง เพื่อที่ผู้เรียนจะจำคำศัพท์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
Test เป็นฟีเจอร์ที่เหมาะมากสำหรับผู้สอนที่ต้องการทดสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ในคำศัพท์มากน้อยเพียงใด โดยฟีเจอร์นี้จะนำคำศัพท์ที่มีอยู่ในบทเรียนนั้น มาตั้งเป็นคำถามโดยสามารถตั้งคำถามได้หลายรูปแบบ เช่น คำถามข้อเขียน คำถามจับคู่ คำถามถูกผิด และคำถามหลายตัวเลือก Quizlet จึงถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้สอนในรายวิชาที่มีคำศัพท์เป็นจำนวนมากและต้องการเน้นให้ผู้เรียนจดจำคำศัพท์ ความหมายหรือคำนิยาม ฝึกการฟัง การอ่านและการสะกดคำ รวมไปถึงการตั้งคำถามและทำแบบทดสอบเพื่อวัดว่าผู้เรียนจดจำคำศัพท์เหล่านั้นได้หรือไม่
User Comments
Comment this article