Home > App Reviews > Mindly
Mindly
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Learning material preparation
Price -
Point
Page viewed 2
Bookmarked 0
  • Tag :
Description

Mindly เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสร้างแผนผังความคิด โดยเน้นการออกแบบที่มีรูปแบบเป็นการแบ่งหัวข้อจากหัวข้อใหญ่ไปเป็นหัวข้อย่อยๆได้มากมาย และมีลักษณะของแผนผังคล้ายกับดวงดาวในระบบจักรวาล

การออกแบบ Mindly ผู้ใช้สามารถใส่รูปภาพ ลิงก์ของเว็บไซต์ต่าง และบันทึกข้อมูลหรือใส่ไอคอนเพิ่มลงในแต่ละหัวข้อได้อีกด้วย ทำให้การสร้างแผนผังความคิดนั้น มีความสวยงามและหลากหลายมากยิ่งขึ้น และยังสามารถบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ PDF หรือแชร์ออกมาผ่าน iCloud ได้อีกด้วย

Video
Manual
Poster
ปัญหาที่ผู้สอนหลายคนได้เจอคือผู้เรียนนั้นขาดความสนใจในการเรียนสาเหตุหนึ่งมาจากการที่ผู้เรียนไม่ทราบถึงความสำคัญของเนื้อหาที่เรียนว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือชีวิตประจำวันได้อย่างไร ซึ่ง Mindly สามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการใช้ Mindly เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ที่อธิบายได้ว่าเนื้อหาในการเรียนนั้นสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้และมีความสำคัญอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักว่าเนื้อหานั้นสำคัญเพียงใด นอกจากนี้ด้วยรู้แบบของ Mindly ที่สามารถแบ่งฝั่งของข้อมูลเป็นส่วนย่อยๆได้นั้น จะทำให้สามารถจำแนกลงไปได้ว่า เนื้อหาในแต่ละส่วนนั้นนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างไรได้อย่างละเอียดมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการนำเสนอด้วยรูปแบบที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มของดวงดวงทำให้ Mindly แตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่นๆ Mindly จึงเหมาะกับผู้สอนที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสอนการประยุกต์เนื้อหาบทเรียนไปใช้กับการทำงานอีกด้วย
User Comments
Comment this article