Home > App Reviews > Memrise
Memrise
Please Login to bookmark
Info
Application info
Category Knowledge exploration
Price -
Point
Page viewed 8
Bookmarked 1
  • Tag :
  • knowledge
  • vocabulary
  • language
Description

Memrise แอปพลิเคชันสำหรับการฝึกคำศัพท์ภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ อีกมากกว่า 89 ภาษาทั่วโลก ที่กำลังได้รับที่สนใจในขณะนี้ และด้วยรูปแบบของการทำแบบฝึกหัดที่คล้ายกับเล่นเกมส์ เช่น การทายภาพ การฟังเสียง การทายความหมาย หรือการทายคำ ที่ทำให้สามารถจดจำคำศัพท์ต่างๆ ได้ง่ายและสนุกมากขึ้น ที่สำคัญ Memrise สามารถใช้งานได้จากทุกๆที่ ที่เราอยู่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการใช้งาน

นอกจากเรื่องภาษาแล้ว Memrise ยังมีหมวดหมู่ของวิชาต่างๆ อีกหลากหลายวิชา ซึ่งท่านอาจารย์ที่สนใจ สามารถนำ Memrise ไปประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรมสนุกๆ ภายในชั้นเรียนได้อีกด้วยค่ะ

Video
Manual
Poster
บรรยากาศภายในห้องเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น วิธีการสอน เนื้อหาของวิชา สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน สังคม และอารมณ์ ซึ่งอาจารย์สามารถสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนให้สนับสนุนการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างกิจกรรมสนุกๆ อย่างการเล่นเกมส์ตอบคำถาม ซึ่ง Memrise มีรูปแบบของคำถามที่หลากหลายเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น
หลายครั้งที่ภาษาอังกฤษ เป็นอุปสรรคสำหรับผู้เรียนในการฟังบรรยายและการจดสรุปตามสิ่งที่อาจารย์สอนในคาบเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปลความหมายหรือการจำจดคำศัพท์ต่างๆที่มีจำนวนมาก ซึ่ง Memrise สามารถช่วยให้การจดจำคำศัพท์ต่างๆ ทำได้ง่ายและแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยการแบ่งคำศัพท์เป็นบทเรียนย่อยๆ พร้อมทั้งอธิบายความหมายของคำต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มทำแบบฝึกหัด นอกจากนี้ Memrise จะมีการเปลี่ยนรูปแบบของคำถามไปเรื่อยๆ เพื่อให้ผู้เรียนจดจำคำศัพท์เหล่านั้นได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
User Comments
Comment this article