StudyBlue


0 Like 9 Views
...

Description


เว็บไซต์การสร้าง Flash cards หรือบัตรคำศัพท์เพื่อการเรียนรู้ที่ง่าย รวดเร็วกระชับและได้รับความเพลิดเพลิน ซึ่งมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาเป็นอย่างมาก รองรับการใช้งานบนแฟลตฟอร์ม Windows, Mac, iOS และ Android โดย StudyBlue มีจุดเด่นดังนี้ - สามารถใส่ภาพและเสียงในการสร้าง Flashcards ได้ - สามารถประยุกต์ใช้เป็นการสร้างคำถามและคำตอบได้ - สามารถอัปโหลด Notes และ textbook ได้ - Import ไฟล์นามสกุล .xls, .xlsx และ .csv - ระบบมีการจัดหมวดหมู่ Flashcards ออนไลน์ให้เลือกเรียนรู้มากมาย - แบ่งปันหรือแชร์ผ่านอีเมล เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ - สามารถค้นหาและเรียนรู้ Flashcards ในรายวิชาที่สนใจจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกหรือมหาวิทยาลัยที่เรียนได้ - รายงานและบันทึกผลความก้าวหน้าทางด้านการเรียนรู้ของตนเองให้ทราบ