Beaker


0 Like 13 Views
...

Description


Beaker เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ทำการทดลองเคมี ที่มีสารเคมี ทั้งของเหลว ของแข็ง และก๊าซ มากกว่า 150 ชนิด ในห้องปฏิบัติการจำลองแบบพกพา สามารถนำสารเคมีจากเครื่องหนึ่งมาผสมกับเครื่องอื่นได้อีกด้วย นอกจากนี้เมื่อนำสารเคมีมาผสมกันก็จะมีสูตรทางเคมีปรากฏขึ้นให้เห็นอีกด้วย และ Beaker นั้นจะทำให้การทดลองมีความปลอดภัยซึ่งทำให้สามารถทำการทดลองได้หลากหลายมาขึ้น และทดลองสารเคมีที่มีความอันตรายได้