GradeProof


0 Like 10 Views
...

Description


อัลกอริธึมแบบอัจฉริยะสำหรับตรวจสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และปรับปรุงทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น รองรับการใช้งานได้หลายแฟลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Chromebook และบนเว็บไซต์ รวมทั้งสามารถติดตั้งเป็นส่วนเสริมใน Google docs ได้ด้วย โดย GradeProof มีจุดเด่นดังนี้ - ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ พร้อมทั้งแนะนำคำที่เหมาะสมกับบริบทของการเขียน - สามารถอัปโหลดไฟล์สกุล .txt และ docx - นำไฟล์เข้าระบบผ่านแอคเคาท์ Dropbox - ตั้งค่าระบบให้ปรับการเขียน ลดคำหรือเพิ่มคำได้แบบอัตโนมัติ - สร้างคำศัพท์หรือศัพท์ทางเทคนิคลงในดิกชันนารีแบบส่วนตัวได้ - รายงานผลเชิงสถิติเกี่ยวกับการเขียน เช่น การนับคำและประโยค เวลาที่ใช้ในการอ่านและการพูด ค่าความสามารถในการอ่านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น - ระบบแนะนำการใช้คำและสำนวนแบบขั้นสูงและตรวจการโจรกรรมได้ (อัปเกรดเท่านั้น)