Codecademy


0 Like 12 Views
...

Description


Codecademy เป็นเว็บไซต์สำหรับเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์และภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยเน้นรูปแบบการสอนที่ให้ผู้ใช้ได้ทดลองทำการเรียนภาษาโปรแกรมไปทีละลำดับขั้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการเขียนภาษาโปรแกรมในระดับที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ทำให้แตกต่างจากเว็บการเรียนรู้อื่นๆที่เน้นการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยการอธิบายเป็นหลัก Codecademy จึงเหมาะกับผู้ต้องการเริ่มต้นในการเรียนเขียนเว็บไซต์หรือผู้เริ่มเรียนภาษาคอมพิวเตอร์