Quizlet


0 Like 19 Views
...

Description


Quizlet เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือการเรียนรู้อย่างหนึ่ง โดยเน้นไปในเรื่องของ “คำและความหมาย” เช่น ความหมายของศัพท์ในภาษาอังกฤษ คำนิยามของศัพท์เฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่ง Quizlet จะมีรูปแบบของการเรียนรู้มากมายให้เลือกเรียน ไม่ว่าจะเป็น การ์ดความจำ แบบฝึกหัด การ์ดจับคู่ แบบทดสอบ เกมส์ ฯ เพื่อช่วยให้การจำจดคำศัพท์ คำนิยาม ไม่น่าเบื่อและเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดย Quizlet ยังมีการออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและแฝงความสนุกเอาไว้ทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ ผู้เรียนสามารถแข่งขันกับเพื่อนๆได้ เช่นฟีเจอร์ Scatter ที่เป็นการเล่นจับคู่การ์ดคำศัพท์กับความหมาย Gravity เป็นการตอบคำศัพท์ก่อนที่ลูกอุกกาบาตจะตกมาชนโลก เป็นต้น Quizlet เหมาะสำหรับรายวิชาที่มีคำศัพท์ที่จำเป็นในการเรียนหรือการสอบ โดยสามารถนำคำศัพท์เหล่านั้นมาทำเป็นคำถามให้ผู้เรียนได้ทดสอบ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนจำคำศัพท์เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการสอบได้