FLIPQUIZ


0 Like 32 Views
...

Description


FlipQuiz เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับสร้างบอร์ดคำถาม คุณลักษณะคล้ายเกมโดยไม่มีการบังคับเรื่องของรูปแบบคำถามหรือคำตอบทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างได้อย่างอิสระ มีการแบ่งหมวดหมู่ของคำถามอย่างชัดเจน และสามารถกำหนดเวลาในแต่ละข้อได้ นอกจากนี้ FlipQuiz ยังมีฟังก์ชันสำหรับสุ่มรายชื่อผู้เรียนเพื่อตอบคำถามทั้งแบบรายบุคคลและแบบทีม ผู้ใช้สามารถปริ้นชุดคำถามหรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ทั้ง CSV และWord หรือแบ่งปันชุดคำถามได้ง่ายๆ ผ่าน QR Code หรือทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้อีกด้วย