Prezi


0 Like 42 Views
...

Description


Prezi เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับสร้าง Presentation โดยเน้นให้พรีเซนเทชันมีความสวยงาม ทันสมัย ใช้งานง่าย สร้างสรรค์และน่าสนใจ ทำให้ผู้รับฟังสนใจและรู้สึกมีส่วนร่วมไปกับการนำเสนอ Prezi สามารถแชร์รูปแบบพรีเซนเทชันให้ผู้อื่นเห็นได้และสามารถดาวน์โหลดรูปแบบพรีเซนเทชันทีผู้อื่นแชร์ไว้มาใช้ในการนำเสนอของเราได้เช่นกัน ซึ่ง ในเว็บไซต์ของ Prezi มีรูปแบบพรีเซนเทชันมากมายโดยเราสามารถนำมาเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อไปได้