Vizia


0 Like 28 Views
...

Description


Vizia เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับสร้างวีดีโอการสอนที่สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำถามลงไปในวีดีโอเพื่อโต้ตอบกับผู้ชมได้ โดยที่ระหว่างที่ผู้เรียนดูวีดีโอนั้น จะมีคำถามขั้นระหว่างเล่นวีดีโอให้ผู้เรียนได้ตอบคำถาม ผู้ใช้สามารถลิงก์นำวีดีโอจาก Youtube หรือ Wistia โดยการคัดลอกลิงก์วีดีโอที่ต้องการ ทำให้สามารถสร้างวีดีโอโต้ตอบได้อย่างง่ายได้ และมีรูปแบบหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น คำถามปลายเปิด คำถามแบบหลายตัวเลือก แบบสำรวจ หรือใส่ข้อมูลเพิ่มเติมคั่นระหว่างดูวีดีโอได้อีกด้วย