Quizshow.io


0 Like 130 Views
...

Description


Quizshow.io เว็บไซต์สำหรับการสร้างเกมโชว์ตอบคำถาม รองรับผู้เล่นได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปหรือประยุกต์เล่นแบบทีมได้ โดย Quizshow.io มีคุณสมบัติเด่นดังนี้ 1.สร้างบรรยากาศด้วยภาพและเสียงประกอบเหมือนรายการเกมโชว์ 2.รูปแบบคำถามที่หลากหลาย อาทิเช่น คำถามแบบเลือกตอบ จับคู่คำตอบ ดูวิดีโอหรือภาพแล้วตอบคำถาม เป็นต้น 3.อัปโหลดเพลงหรือภาพเพื่อประกอบคำถามได้ 4.บันทึกการสร้างคำถามแบบอัตโนมัติ 5.ตั้งค่าคะแนนและเวลาที่ใช้ในแต่ละคำถามได้ตามต้องการ 6.ผู้เล่นเข้าร่วมเล่นเกมได้ง่ายด้วยรหัสผ่านหรือคิวอาร์โค้ด 7.ผู้เล่นใช้สมาร์ตโฟน แท็บเล็ตและแล็ปทอปเป็นปุ่มกดเพื่อตอบคำถาม โดยปกติ Quizshow.io นำมาเล่นเป็นเกมกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน แต่สามารถนำมาประยุกต์ช่วยในการส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกสนานและได้ความรู้ได้ รวมถึงกระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมในห้องเรียนได้อีกด้วย